docthu.com2.jpg

DOCTHU.COMsoi cau 88 COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP soi cau 88

SỐ TUYỆT MẬT CHUẨN XÁC TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác CAO ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.nuôi dàn 3 càng

COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP Phí : 2.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ từ 10h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.

Hỗ trợ : VIETTEL,VINA,GATE

Hỗ trợ : NẠP THẺ NHẬN COMBO SIÊU VÍP

soi cau 888 DOCTHU.COM

Chú ý: NẠP THẺ THẺ ĐIỆN THOẠI VINAPHONE, MOBIPHONE VÀ VETTELL XONG VÀO PHẦN XEM LỊCH SỬ NẠP, SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN THỊ LÊN MÀN HÌNH CHỖ NẠP ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ VIP (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ / SỐ PHIẾU
NGÀY HÔM NAY TỶ LỆ TRÚNG TRƯỢT LÀ:100/100%
02/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 462 + ĐỀ 26 + LÔ 23 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 697 + ĐỀ 79 + LÔ 17 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 17 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 225 + ĐỀ 52 + LÔ 30 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 30 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 528 + ĐỀ 82 + LÔ 32 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 32 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 149 + ĐỀ 49 + LÔ 49 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 49 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 141 + ĐỀ 14 + LÔ 04 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 020 + ĐỀ 02 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 645 + ĐỀ 54 + LÔ 78 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 78 x 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 597 + ĐỀ 79 + LÔ 08 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 08 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 140 + ĐỀ 40 + LÔ 46 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 40 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 012 + ĐỀ 21 + LÔ 18 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 343 + ĐỀ 43 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 808 + ĐỀ 08 + LÔ 52 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 52 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 017 + ĐỀ 71 + LÔ 64 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 668 + ĐỀ 86 + LÔ 01 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 274 + ĐỀ 47 + LÔ 65 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 65 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 307 + ĐỀ 70 + LÔ 37 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 314 + ĐỀ 41 + LÔ 06 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 06 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 762 + ĐỀ 62 + LÔ 78 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 78 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 635 + ĐỀ 53 + LÔ 70 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 70 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 358 + ĐỀ 85 + LÔ 68 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 920 + ĐỀ 02 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 391 + ĐỀ 19 + LÔ 18 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 325 + ĐỀ 52 + LÔ 25 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 923 + ĐỀ 32 + LÔ 84 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 84 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 343 + ĐỀ 34 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 514 + ĐỀ 41 + LÔ 64 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 64 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 247 + ĐỀ 74 + LÔ 43 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 156 + ĐỀ 65 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 48 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 141 + ĐỀ 14 + LÔ 56 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 009 + ĐỀ 90 + LÔ 78 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 918 + ĐỀ 18 + LÔ 81 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 18 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 005 + ĐỀ 50 + LÔ 60 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 60 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 332 + ĐỀ 23 + LÔ 51 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 354 + ĐỀ 54 + LÔ 49 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 49 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 565 + ĐỀ 65 + LÔ 46 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 414 + ĐỀ 14 + LÔ 63 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 717 + ĐỀ 71 + LÔ 50 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 50 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 145 + ĐỀ 54 + LÔ 52 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 721 + ĐỀ 12 + LÔ 19 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 19 X 3 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 196 + ĐỀ 69 + LÔ 83 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 547 + ĐỀ 74 + LÔ 01 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 01 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 305 + ĐỀ 50 + LÔ 64 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 64 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 116 + ĐỀ 61 + LÔ 74 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 74 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 968 + ĐỀ 68 + LÔ 28 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 987 + ĐỀ 78 + LÔ 72 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 72 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 001 + ĐỀ 10 + LÔ 32 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 32 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 713 + ĐỀ 13 + LÔ 50 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 005 + ĐỀ 50 + LÔ 16 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 16 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/05/2022 Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
13/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 817 + ĐỀ 71 + LÔ 12 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 065 + ĐỀ 65 + LÔ 39 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 39 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 296 + ĐỀ 69 + LÔ 36 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 36 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 034 + ĐỀ 43 + LÔ 56 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 659 + ĐỀ 95 + LÔ 48 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 48 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 634 + ĐỀ 43 + LÔ 83 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 301 + ĐỀ 01 + LÔ 13ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 13 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 890 + ĐỀ 09 + LÔ 69TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 69 X 3 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 13/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 154 + ĐỀ 54 + LÔ 18TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 54 + ĂN LÔ 18 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 265 + ĐỀ 56 + LÔ 89TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 89X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 158 + ĐỀ 43 + LÔ 28TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 28X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 376 + ĐỀ 79 + LÔ 38TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 79 + ĂN LÔ 38 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/05/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 691 + ĐỀ 19 + LÔ 48ĂN CÀNG 691 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 48 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 924 + ĐỀ 43 + LÔ 65ĂN CÀNG 924 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 65x2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 351 + ĐỀ 15 + LÔ 48TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 48 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 761 + ĐỀ 16 + LÔ 18TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 146 + ĐỀ 64 + LÔ 14TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 14 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 658 + ĐỀ 85 + LÔ 54TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 54 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 167 + ĐỀ 68 + LÔ 19TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 68 + ĂN LÔ 19 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 285 + ĐỀ 58 + LÔ 12ĂN CÀNG 285 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 448 + ĐỀ 48 + LÔ 15TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 15 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 695 + ĐỀ 56 + LÔ 92ĂN CÀNG 695 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 92 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 154 + ĐỀ 45 + LÔ 91TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 91 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 376 + ĐỀ 67 + LÔ 17TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 17 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 165 + ĐỀ 56 + LÔ 28TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 28 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 436 + ĐỀ 63 + LÔ 18ĂN CÀNG 436 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 264 + ĐỀ 47 + LÔ 93TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 47 + ĂN LÔ 93 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 678 + ĐỀ 17 + LÔ 07TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 045 + ĐỀ 54 + LÔ 34ĂN CÀNG 045 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 34 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 236 + ĐỀ 46 + LÔ 36TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 36X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 168 + ĐỀ 64 + LÔ 19TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 64 + ĂN LÔ 19 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 365 + ĐỀ 56 + LÔ 25TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 25 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 468 + ĐỀ 86 + LÔ 18TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 295 + ĐỀ 95 + LÔ 48ĂN CÀNG 245 + ĂN ĐỀ 95 + ĂN LÔ 48 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 265 + ĐỀ 56 + LÔ 45TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 45 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 447 + ĐỀ 76 + LÔ 15ĂN CÀNG 245 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 15 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 245 + ĐỀ 54 + LÔ 90ĂN CÀNG 245 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 90 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 358 + ĐỀ 43 + LÔ 10ĂN CÀNG 538 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 10 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 327 + ĐỀ 74 + LÔ 01TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 354 + ĐỀ 41 + LÔ 46TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 41 + ĂN LÔ 46 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 577 + ĐỀ 67 + LÔ 21TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 67 + ĂN LÔ 21 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 587 + ĐỀ 78 + LÔ 20TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/04/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 548 + ĐỀ 84 + LÔ 43TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 43 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 387 + ĐỀ 58 + LÔ 23TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 23 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 541 + ĐỀ 14 + LÔ 15TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ 14 + ĂN LÔ 15X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 570 + ĐỀ 07 + LÔ 03TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 03 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 312 + ĐỀ 21 + LÔ 43TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 43 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 965 + ĐỀ 25 + LÔ 10ĂN CÀNG 965 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 10 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 389 + ĐỀ 69 + LÔ 20TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 20 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 187 + ĐỀ 78 + LÔ 18TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 819 + ĐỀ 91 + LÔ 98TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 98 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 176 + ĐỀ 67 + LÔ 85TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 85 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 862 + ĐỀ 26 + LÔ 83TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 83 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 365 + ĐỀ 56 + LÔ 17TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 17 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 547 + ĐỀ 74 + LÔ 72TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 72 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 365 + ĐỀ 12 + LÔ 65TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 65 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 202 + ĐỀ 20 + LÔ 19ĂN CÀNG 202 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 19 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 476 + ĐỀ 67 + LÔ 12TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 12 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 187 + ĐỀ 54 + LÔ 24TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 067 + ĐỀ 67 + LÔ 94ĂN CÀNG 067 + ĂN ĐỀ 67 + ĂN LÔ 94 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 563 + ĐỀ 36 + LÔ 51ĂN CÀNG 563 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 51X2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 189 + ĐỀ 18 + LÔ 05TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 05 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 658 + ĐỀ 56 + LÔ 68TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 349 + ĐỀ 94 + LÔ 12ĂN CÀNG 349 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 587 + ĐỀ 79 + LÔ 26TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 26 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 167 + ĐỀ 76 + LÔ 95TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 95 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 539 + ĐỀ 93 + LÔ 15ĂN CÀNG 593 + ĂN ĐỀ 93 + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 187 + ĐỀ 78 + LÔ 35TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 35 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 356 + ĐỀ 65 + LÔ 19ĂN CÀNG 356 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 19 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 769 + ĐỀ 78 + LÔ 25TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 25 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 189 + ĐỀ 98 + LÔ 12TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 476 + ĐỀ 68 + LÔ 52TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 52 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 390 + ĐỀ 09 + LÔ 12ĂN CÀNG 390 + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/03/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 156 + ĐỀ 52 + LÔ 93TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 93 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/02/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 658 + ĐỀ 87 + LÔ 12TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 12 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/02/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 968 + ĐỀ 68 + LÔ 92ĂN CÀNG 968 + ĂN ĐỀ 68 + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/02/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 873 + ĐỀ 98 + LÔ 52 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 52 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/02/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 690 + ĐỀ 09 + LÔ 15TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 15 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 09/90 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/02/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 365 + ĐỀ 84 + LÔ 31TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 31 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI ĐẠT 12/12 NGƯỜI NHẬN SỐ