doc-thu-com-do-216-296.jpg

DOCTHU.COMCOMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP
720

COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP soi cau 88

SỐ TUYỆT MẬT CHUẨN XÁC TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác CAO ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.doc-thu-3-cang-doc-thu-de-doc-thu-lo-xanh-300-220.jpg

COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP Phí : 1.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ từ 10h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.

Hỗ trợ : VIETTEL,VINA,GATE

Hỗ trợ : NẠP THẺ NHẬN COMBO SIÊU VÍP

DOCTHU.COM

Chú ý: NẠP THẺ THẺ ĐIỆN THOẠI VINAPHONE, MOBIPHONE VÀ VETTELL XONG VÀO PHẦN XEM LỊCH SỬ NẠP, SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN THỊ LÊN MÀN HÌNH CHỖ NẠP ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ VIP (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ / SỐ PHIẾU
NGÀY HÔM NAY TỶ LỆ TRÚNG TRƯỢT LÀ:100/100%
29/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 791 + ĐỀ 19 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 486 + ĐỀ 68 + LÔ 40 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 014 + ĐỀ 41 + LÔ 14 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 945 + ĐỀ 54 + LÔ 45 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 709 + ĐỀ 90 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 73 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 326 + ĐỀ 62 + LÔ 26 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 452 + ĐỀ 25 + LÔ 52 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 597 + ĐỀ 79 + LÔ 97 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 97 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 102 + ĐỀ 20 + LÔ 12 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 923 + ĐỀ 32 + LÔ 10 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 10 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 903 + ĐỀ 03 + LÔ 04 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 04 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 307 + ĐỀ 70 + LÔ 81 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 81 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 412 + ĐỀ 21 + LÔ 87 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 581 + ĐỀ 81 + LÔ 32 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 967 + ĐỀ 76 + LÔ 49 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 49 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 401 + ĐỀ 10 + LÔ 67 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 375 + ĐỀ 57 + LÔ 95 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 95 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 386 + ĐỀ 68 + LÔ 46 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 46 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 721 + ĐỀ 12 + LÔ 24 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 610 + ĐỀ 01 + LÔ 62 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 205 + ĐỀ 50 + LÔ 27 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 27 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 842 + ĐỀ 24 + LÔ 81 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 81 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 413 + ĐỀ 31 + LÔ 09 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 919 + ĐỀ 19 + LÔ 57 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 57 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 264 + ĐỀ 46 + LÔ 26 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 26 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 650 + ĐỀ 05 + LÔ 90 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 856 + ĐỀ 86 + LÔ 48 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 48 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 304 + ĐỀ 40 + LÔ 96 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 96 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/03/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 265 + ĐỀ 56 + LÔ 32 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 827 + ĐỀ 27 + LÔ 04 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 04 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 579 + ĐỀ 79 + LÔ 67 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 67 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 386 + ĐỀ 68 + LÔ 01 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 415 + ĐỀ 15 + LÔ 70 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 70 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 436 + ĐỀ 36 + LÔ 47 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 145 + ĐỀ 54 + LÔ 07 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 327 + ĐỀ 72 + LÔ 09 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 09 x 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 801 + ĐỀ 01 + LÔ 76 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 76 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 775 + ĐỀ 75 + LÔ 67 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 67 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 867 + ĐỀ 76 + LÔ 38 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 924 + ĐỀ 42 + LÔ 03 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 431 + ĐỀ 31 + LÔ 86 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 167 + ĐỀ 67 + LÔ 67 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 732 + ĐỀ 23 + LÔ 54 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 54 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 572 + ĐỀ 27 + LÔ 25 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 25 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 485 + ĐỀ 58 + LÔ 85 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 85 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 623 + ĐỀ 23 + LÔ 68 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 713 + ĐỀ 13 + LÔ 40 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 40 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 167 + ĐỀ 76 + LÔ 17 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 17 x 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 912 + ĐỀ 21 + LÔ 52 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 52 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 306 + ĐỀ 60 + LÔ 92 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 92 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 198 + ĐỀ 98 + LÔ 17 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 17 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 030 + ĐỀ 03 + LÔ 65 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 194 + ĐỀ 94 + LÔ 20 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 20 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 153 + ĐỀ 35 + LÔ 18 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ : Bảo Trì Bảo Trì SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 865 + ĐỀ 56 + LÔ 19 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 19 x 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/02/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 407 + ĐỀ 70 + LÔ 84 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 84 x 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/01/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 167 + ĐỀ 76 + LÔ 08 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 08 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/01/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 932 + ĐỀ 23 + LÔ 21 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/01/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 479 + ĐỀ 79 + LÔ 48 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 48 x 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/01/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 734 + ĐỀ 43 + LÔ 87 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 87 x 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/01/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 278 + ĐỀ 87 + LÔ 39 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 39 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/01/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 164 + ĐỀ 46 + LÔ 40 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 40 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/01/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 267 + ĐỀ 76 + LÔ 07 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 07 x 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/11/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 354 + ĐỀ 45 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 42 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/11/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 876 + ĐỀ 76 + LÔ 06 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 06 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 126 + ĐỀ 26 + LÔ 35 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 357 + ĐỀ 57 + LÔ 86 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 86 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/10/2022 Bảo Trì Bảo Trì Bảo Trì
28/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 489 + ĐỀ 89 + LÔ 89 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 083 + ĐỀ 83 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 257 + ĐỀ 57 + LÔ 16 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 173 + ĐỀ 73 + LÔ 95 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 481 + ĐỀ 18 + LÔ 80 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 80 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 012 + ĐỀ 21 + LÔ 01 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 698 + ĐỀ 98 + LÔ 29 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 29 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 019 + ĐỀ 19 + LÔ 54 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 54 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 465 + ĐỀ 65 + LÔ 42 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 632 + ĐỀ 23 + LÔ 58 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 58 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 145 + ĐỀ 45 + LÔ 72 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 72 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 412 + ĐỀ 21 + LÔ 23 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 546 + ĐỀ 46 + LÔ 57 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 57 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 845 + ĐỀ 54 + LÔ 47 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 571 + ĐỀ 17 + LÔ 24 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 24 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 353 + ĐỀ 35 + LÔ 34 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 356 + ĐỀ 65 + LÔ 36 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 36 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 089 + ĐỀ 98 + LÔ 28 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 847 + ĐỀ 74 + LÔ 29 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 669 + ĐỀ 69 + LÔ 35 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 35 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 958 + ĐỀ 58 + LÔ 39 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 39 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 067 + ĐỀ 76 + LÔ 63 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 019 + ĐỀ 91 + LÔ 51 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 983 + ĐỀ 83 + LÔ 72 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 72 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 115 + ĐỀ 51 + LÔ 21 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 001 + ĐỀ 10 + LÔ 14 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 14 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 668 + ĐỀ 86 + LÔ 59 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/10/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 005 + ĐỀ 50 + LÔ 13 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 13 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 478 + ĐỀ 87 + LÔ 65 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 65 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 129 + ĐỀ 29 + LÔ 82 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 82 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 689 + ĐỀ 98 + LÔ 59 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 132 + ĐỀ 23 + LÔ 80 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 80 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 712 + ĐỀ 12 + LÔ 85 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 568 + ĐỀ 86 + LÔ 82 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 82 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 102 + ĐỀ 20 + LÔ 97 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 436 + ĐỀ 36 + LÔ 05 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 05 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 314 + ĐỀ 41 + LÔ 85 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 85 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 603 + ĐỀ 30 + LÔ 27 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 437 + ĐỀ 73 + LÔ 38 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 198 + ĐỀ 98 + LÔ 04 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 04 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 623 + ĐỀ 32 + LÔ 23 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 23 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 36 + ĐỀ 61 + LÔ 83 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 715 + ĐỀ 51 + LÔ 51 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 002 + ĐỀ 20 + LÔ 57 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 57 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 589 + ĐỀ 98 + LÔ 43 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 776 + ĐỀ 67 + LÔ 29 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 29 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 437 + ĐỀ 73 + LÔ 68 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 502 + ĐỀ 20 + LÔ 43 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 535 + ĐỀ 35 + LÔ 31 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 31 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 823 + ĐỀ 32 + LÔ 80 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 518 + ĐỀ 81 + LÔ 43 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 43 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 169 + ĐỀ 69 + LÔ 38 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 38 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 319 + ĐỀ 91 + LÔ 29 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 548 + ĐỀ 48 + LÔ 53 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 53 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 602 + ĐỀ 20 + LÔ 01 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 156 + ĐỀ 65 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 42 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 102 + ĐỀ 20 + LÔ 41 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 41 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/09/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 104 + ĐỀ 40 + LÔ 06 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 06 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 467 + ĐỀ 67 + LÔ 39 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 39 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 178 + ĐỀ 87 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 334 + ĐỀ 43 + LÔ 75 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 75 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 396 + ĐỀ 69 + LÔ 17 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 617 + ĐỀ 17 + LÔ 20 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 20 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 345 + ĐỀ 54 + LÔ 69 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 912 + ĐỀ 21 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 42 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 658 + ĐỀ 85 + LÔ 10 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 10 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 437 + ĐỀ 37 + LÔ 84 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 84 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 889 + ĐỀ 98 + LÔ 47 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 47 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 965 + ĐỀ 65 + LÔ 03 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 03 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 907 + ĐỀ 70 + LÔ 12 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 256 + ĐỀ 65 + LÔ 15 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 15 X 4 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 523 + ĐỀ 32 + LÔ 53 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 182 + ĐỀ 82 + LÔ 34 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 34 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 827 + ĐỀ 72 + LÔ 79 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 289 + ĐỀ 98 + LÔ 79 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 118 + ĐỀ 81 + LÔ 02 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 306 + ĐỀ 06 + LÔ 47 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 47 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 145 + ĐỀ 54 + LÔ 72 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 72 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 867 + ĐỀ 76 + LÔ 03 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 382 + ĐỀ 28 + LÔ 15 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 15 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 180 + ĐỀ 80 + LÔ 37 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 37 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 467 + ĐỀ 76 + LÔ 15 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 15 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 395 + ĐỀ 95 + LÔ 49 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 904 + ĐỀ 40 + LÔ 21 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 21 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 576 + ĐỀ 67 + LÔ 59 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 492 + ĐỀ 92 + LÔ 01 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ 92 + ĂN LÔ 01 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 432 + ĐỀ 23 + LÔ 39 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 617 + ĐỀ 71 + LÔ 81 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/08/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 555 + ĐỀ 55 + LÔ 40 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 40 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 019 + ĐỀ 91 + LÔ 38 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 38 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 237 + ĐỀ 73 + LÔ 98 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 98 X 3 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 135 + ĐỀ 53 + LÔ 53 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 290 + ĐỀ 90 + LÔ 76 TRƯỢT CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 76 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 435 + ĐỀ 53 + LÔ 27 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 019 + ĐỀ 91 + LÔ 82 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 82 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 502 + ĐỀ 20 + LÔ 18 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 865 + ĐỀ 56 + LÔ 57 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 57 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 131 + ĐỀ 13 + LÔ 74 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 093 + ĐỀ 39 + LÔ 26 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 26 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 817 + ĐỀ 71 + LÔ 83 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 83 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 763 + ĐỀ 36 + LÔ 09 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 615 + ĐỀ 51 + LÔ 57 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 014 + ĐỀ 41 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 94 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 327 + ĐỀ 72 + LÔ 36 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 009 + ĐỀ 90 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 48 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 669 + ĐỀ 96 + LÔ 13 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 13 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 850 + ĐỀ 50 + LÔ 50 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 50 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 647 + ĐỀ 74 + LÔ 72 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 378 + ĐỀ 87 + LÔ 74 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 74 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 801 + ĐỀ 01 + LÔ 63 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 138 + ĐỀ 83 + LÔ 17 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 17 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 001 + ĐỀ 10 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 224 + ĐỀ 42 + LÔ 18 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 172 + ĐỀ 27 + LÔ 29 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 29 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 853 + ĐỀ 35 + LÔ 26 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 404 + ĐỀ 40 + LÔ 03 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 03 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 531 + ĐỀ 13 + LÔ 68 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 254 + ĐỀ 45 + LÔ 53 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 53 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 462 + ĐỀ 26 + LÔ 23 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/07/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 697 + ĐỀ 79 + LÔ 17 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 17 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 225 + ĐỀ 52 + LÔ 30 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 30 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 528 + ĐỀ 82 + LÔ 32 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 32 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 149 + ĐỀ 49 + LÔ 49 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 49 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 141 + ĐỀ 14 + LÔ 04 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 020 + ĐỀ 02 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 645 + ĐỀ 54 + LÔ 78 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 78 x 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 597 + ĐỀ 79 + LÔ 08 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 08 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 140 + ĐỀ 40 + LÔ 46 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 40 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 012 + ĐỀ 21 + LÔ 18 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 343 + ĐỀ 43 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 808 + ĐỀ 08 + LÔ 52 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 52 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 017 + ĐỀ 71 + LÔ 64 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 668 + ĐỀ 86 + LÔ 01 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 274 + ĐỀ 47 + LÔ 65 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 65 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 307 + ĐỀ 70 + LÔ 37 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 314 + ĐỀ 41 + LÔ 06 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 06 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 762 + ĐỀ 62 + LÔ 78 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 78 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 635 + ĐỀ 53 + LÔ 70 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 70 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 358 + ĐỀ 85 + LÔ 68 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 68 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 920 + ĐỀ 02 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 391 + ĐỀ 19 + LÔ 18 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 325 + ĐỀ 52 + LÔ 25 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 923 + ĐỀ 32 + LÔ 84 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 84 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 343 + ĐỀ 34 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 514 + ĐỀ 41 + LÔ 64 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 64 X 2 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 247 + ĐỀ 74 + LÔ 43 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 156 + ĐỀ 65 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 48 ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 141 + ĐỀ 14 + LÔ 56 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/06/2022 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 009 + ĐỀ 90 + LÔ 78 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ ( HĐXS) SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ