doc-thu-com-do-216-296.jpg

DOCTHU.COMCOMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP
720

COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP soi cau 88

SỐ TUYỆT MẬT CHUẨN XÁC TỶ LỆ THẮNG LỚN HÔM NAY !!

Cầu đã được phần mềm ĐỘC QUYỀN của chúng tôi phân tích kỹ với độ chính xác CAO ,sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây sẽ hiện ra các bạn nhìn thật kỹ nhé.3-cang-de-doc-thu-lo-do-220-300.jpg

COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ SIÊU VÍP Phí : 1.000.000 VNĐ
Để tránh trường hợp nhận phải số cũ, các bạn nên nạp thẻ từ 10h00 đến 18h00.

Có thể nạp cộng dồn nhiều thẻ.

Hỗ trợ : VIETTEL,VINA,GATE

Hỗ trợ : NẠP THẺ NHẬN COMBO SIÊU VÍP

DOCTHU.COM

Chú ý: NẠP THẺ THẺ ĐIỆN THOẠI VINAPHONE, MOBIPHONE VÀ VETTELL XONG VÀO PHẦN XEM LỊCH SỬ NẠP, SỐ SẼ TỰ ĐỘNG HIỂN THỊ LÊN MÀN HÌNH CHỖ NẠP ngay khi nạp thẻ thành công!

Nạp Thẻ Tại Đây

THỐNG KÊ KẾT QUẢ  COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP (HĐXS) MIỀN BẮC

NGÀY COMBO ĐỘC THỦ 3 CÀNG + ĐỘC THỦ ĐỀ + ĐỘC THỦ LÔ VIP (HĐXS) MIỀN BẮC KẾT QUẢ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ / SỐ PHIẾU
NGÀY HÔM NAY TỶ LỆ TRÚNG TRƯỢT LÀ:100/100%
25/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 116 + ĐỀ 61 + LÔ 05 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 05 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 778 + ĐỀ 78 + LÔ 43 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 618 + ĐỀ 81 + LÔ 35 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 714 + ĐỀ 14 + LÔ 07 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 07 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 317 + ĐỀ 17 + LÔ 15 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 267 + ĐỀ 76 + LÔ 01 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 01 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 248 + ĐỀ 84 + LÔ 24 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 104 + ĐỀ 04 + LÔ 42 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 42 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 628 + ĐỀ 82 + LÔ 47 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 367 + ĐỀ 76 + LÔ 16 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 720 + ĐỀ 20 + LÔ 02 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 02 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 526 + ĐỀ 62 + LÔ 29 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 590 + ĐỀ 09 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 42 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 637 + ĐỀ 73 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 416 + ĐỀ 61 + LÔ 58 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 58 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 347 + ĐỀ 74 + LÔ 02 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 02 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 252 + ĐỀ 52 + LÔ 63 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 458 + ĐỀ 85 + LÔ 12 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 304 + ĐỀ 40 + LÔ 82 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 269 + ĐỀ 69 + LÔ 24 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 24 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 452 + ĐỀ 25 + LÔ 38 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 38 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 697 + ĐỀ 79 + LÔ 83 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 135 + ĐỀ 53 + LÔ 36 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 36 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 380 + ĐỀ 80 + LÔ 26 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/09/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 732 + ĐỀ 23 + LÔ 08 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 08 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 436 + ĐỀ 63 + LÔ 51 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 51 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 348 + ĐỀ 84 + LÔ 87 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 627 + ĐỀ 72 + LÔ 86 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 86 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 812 + ĐỀ 21 + LÔ 12 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 12 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 448 + ĐỀ 48 + LÔ 10 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 10 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 954 + ĐỀ 45 + LÔ 37 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 258 + ĐỀ 85 + LÔ 35 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 301 + ĐỀ 01 + LÔ 06 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 734 + ĐỀ 34 + LÔ 49 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 49 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 156 + ĐỀ 56 + LÔ 03 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 689 + ĐỀ 98 + LÔ 62 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 62 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 547 + ĐỀ 47 + LÔ 97 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 201 + ĐỀ 01 + LÔ 57 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 887 + ĐỀ 87 + LÔ 82 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 82 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 725 + ĐỀ 25 + LÔ 03 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 304 + ĐỀ 40 + LÔ 61 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 861 + ĐỀ 16 + LÔ 08 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 08 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 278 + ĐỀ 87 + LÔ 20 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 20 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 528 + ĐỀ 28 + LÔ 48 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 48 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 617 + ĐỀ 71 + LÔ 86 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 86 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 385 + ĐỀ 58 + LÔ 62 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 62 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 408 + ĐỀ 80 + LÔ 68 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 261 + ĐỀ 61 + LÔ 13 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 13 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 314 + ĐỀ 41 + LÔ 14 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 14 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 419 + ĐỀ 91 + LÔ 26 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 26 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 358 + ĐỀ 85 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 710 + ĐỀ 10 + LÔ 32 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 32 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 891 + ĐỀ 19 + LÔ 74 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 814 + ĐỀ 41 + LÔ 62 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 62 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 406 + ĐỀ 60 + LÔ 06 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/08/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 674 + ĐỀ 47 + LÔ 36 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 36 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 468 + ĐỀ 86 + LÔ 96 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 96 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 741 + ĐỀ 41 + LÔ 35 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 35 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 167 + ĐỀ 76 + LÔ 98 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 98 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 302 + ĐỀ 02 + LÔ 98 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 171 + ĐỀ 71 + LÔ 47 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 47 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 384 + ĐỀ 48 + LÔ 07 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 723 + ĐỀ 32 + LÔ 50 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 50 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 803 + ĐỀ 30 + LÔ 18 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 062 + ĐỀ 62 + LÔ 42 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 42 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 315 + ĐỀ 51 + LÔ 69 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 69 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 937 + ĐỀ 73 + LÔ 14 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 048 + ĐỀ 84 + LÔ 50 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 50 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 319 + ĐỀ 91 + LÔ 18 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 080 + ĐỀ 80 + LÔ 27 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 27 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 295 + ĐỀ 95 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 73 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 448 + ĐỀ 84 + LÔ 61 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 61 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 012 + ĐỀ 12 + LÔ 89 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 89 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 668 + ĐỀ 68 + LÔ 16 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 458 + ĐỀ 85 + LÔ 60 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 60 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 937 + ĐỀ 73 + LÔ 02 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 608 + ĐỀ 80 + LÔ 26 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 732 + ĐỀ 23 + LÔ 62 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 62 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 408 + ĐỀ 08 + LÔ 13 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 13 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 612 + ĐỀ 21 + LÔ 92 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 92 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 156 + ĐỀ 65 + LÔ 02 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 798 + ĐỀ 98 + LÔ 16 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 16 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 301 + ĐỀ 01 + LÔ 87 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 87 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 765 + ĐỀ 56 + LÔ 23 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 894 + ĐỀ 94 + LÔ 24 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 24 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 319 + ĐỀ 91 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/07/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 513 + ĐỀ 31 + LÔ 06 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 367 + ĐỀ 76 + LÔ 40 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 634 + ĐỀ 43 + LÔ 92 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 92 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 518 + ĐỀ 18 + LÔ 80 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 195 + ĐỀ 95 + LÔ 43 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 43 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 354 + ĐỀ 54 + LÔ 69 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 69 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 578 + ĐỀ 87 + LÔ 06 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 06 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 870 + ĐỀ 70 + LÔ 72 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 72 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 815 + ĐỀ 51 + LÔ 61 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 61 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 725 + ĐỀ 52 + LÔ 57 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 57 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 689 + ĐỀ 98 + LÔ 02 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 02 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 367 + ĐỀ 76 + LÔ 01 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 01 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 915 + ĐỀ 51 + LÔ 64 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 64 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 617 + ĐỀ 71 + LÔ 31 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 318 + ĐỀ 81 + LÔ 98 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 98 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 037 + ĐỀ 37 + LÔ 32 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 32 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 904 + ĐỀ 04 + LÔ 19 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 732 + ĐỀ 23 + LÔ 58 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 359 + ĐỀ 95 + LÔ 31 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 305 + ĐỀ 50 + LÔ 39 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 39 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 879 + ĐỀ 97 + LÔ 07 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 936 + ĐỀ 36 + LÔ 02 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 02 x 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 356 + ĐỀ 65 + LÔ 97 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 312 + ĐỀ 21 + LÔ 85 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 247 + ĐỀ 47 + LÔ 32 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 658 + ĐỀ 85 + LÔ 98 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 98 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 536 + ĐỀ 63 + LÔ 21 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 21 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 315 + ĐỀ 51 + LÔ 20 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 013 + ĐỀ 31 + LÔ 45 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 45 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 963 + ĐỀ 63 + LÔ 19 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 19 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/06/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 327 + ĐỀ 72 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
31/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 045 + ĐỀ 45 + LÔ 08 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 08 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 170 + ĐỀ 70 + LÔ 04 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 04 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 867 + ĐỀ 67 + LÔ 65 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 65 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 156 + ĐỀ 65 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 312 + ĐỀ 12 + LÔ 49 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 49 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 191 + ĐỀ 91 + LÔ 39 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 39 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 716 + ĐỀ 61 + LÔ 34 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 932 + ĐỀ 23 + LÔ 48 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 758 + ĐỀ 85 + LÔ 85 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 937 + ĐỀ 73 + LÔ 27 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 27 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 297 + ĐỀ 97 + LÔ 17 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 637 + ĐỀ 73 + LÔ 83 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 83 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 881 + ĐỀ 18 + LÔ 36 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 36 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 537 + ĐỀ 73 + LÔ 34 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 949 + ĐỀ 49 + LÔ 97 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 345 + ĐỀ 54 + LÔ 31 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 31 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 812 + ĐỀ 21 + LÔ 53 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 53 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 578 + ĐỀ 87 + LÔ 24 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 948 + ĐỀ 49 + LÔ 68 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 68 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 038 + ĐỀ 83 + LÔ 31 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 31 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 687 + ĐỀ 78 + LÔ 79 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 996 + ĐỀ 69 + LÔ 19 ĂN CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 19 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 176 + ĐỀ 67 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 42 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 132 + ĐỀ 23 + LÔ 72 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 275 + ĐỀ 57 + LÔ 31 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 31 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 319 + ĐỀ 91 + LÔ 19 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 19 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 647 + ĐỀ 47 + LÔ 34 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 34 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 354 + ĐỀ 45 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 42 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 709 + ĐỀ 90 + LÔ 08 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 865 + ĐỀ 65 + LÔ 02 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 02 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
01/05/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 967 + ĐỀ 76 + LÔ 89 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 89 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
30/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 415 + ĐỀ 51 + LÔ 70 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 70 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
29/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 639 + ĐỀ 39 + LÔ 31 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 31 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
28/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 734 + ĐỀ 34 + LÔ 75 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
27/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 018 + ĐỀ 18 + LÔ 73 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 73 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
26/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 312 + ĐỀ 21 + LÔ 61 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
25/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 247 + ĐỀ 74 + LÔ 31 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
24/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 318 + ĐỀ 81 + LÔ 18 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
23/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 509 + ĐỀ 90 + LÔ 25 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 25 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
22/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 648 + ĐỀ 84 + LÔ 13 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
21/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 137 + ĐỀ 73 + LÔ 70 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
20/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 623 + ĐỀ 23 + LÔ 18 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
19/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 302 + ĐỀ 20 + LÔ 14 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 14 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
18/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 365 + ĐỀ 56 + LÔ 18 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 18 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
17/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 489 + ĐỀ 98 + LÔ 07 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 07 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
16/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 248 + ĐỀ 48 + LÔ 20 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 20 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
15/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 556 + ĐỀ 65 + LÔ 35 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 35 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
14/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 394 + ĐỀ 94 + LÔ 94 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
13/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 567 + ĐỀ 76 + LÔ 42 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
12/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 195 + ĐỀ 95 + LÔ 28 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 28 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
11/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 548 + ĐỀ 84 + LÔ 96 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 96 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
10/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 358 + ĐỀ 85 + LÔ 14 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
09/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 026 + ĐỀ 26 + LÔ 16 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + ĂN LÔ 16 X 2 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
08/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 309 + ĐỀ 90 + LÔ 68 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
07/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 676 + ĐỀ 67 + LÔ 38 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 38 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
06/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 638 + ĐỀ 83 + LÔ 78 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
05/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 226 + ĐỀ 26 + LÔ 31 ĂN CÀNG + ĂN ĐỀ + TRƯỢT LÔ SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
04/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 812 + ĐỀ 21 + LÔ 24 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 24 X 3 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
03/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 354 + ĐỀ 45 + LÔ 45 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 45 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ
02/04/2023 HỘI ĐỒNG BÁO SỐ :3 CÀNG 293 + ĐỀ 39 + LÔ 54 TRƯỢT CÀNG + TRƯỢT ĐỀ + ĂN LÔ 54 SỐ NGƯỜI LẤY SỐ 15/15 NGƯỜI NHẬN SỐ