docthu.com2.jpg

DOCTHU.COMBí quyết soi cầu lô chính xác 100%
1.21K
Bộ Đề từ 00 đến 99 chi tiết các bộ số trong lô đề Bộ Đề từ 00 đến 99 là bài viết tổng hợp tất cả các bộ số đề hiện nay. Bài viết này sẽ giúp anh em mới tìm hiểu về dàn đề biết được các thuật ngữ về những con số. Trên diễn đàn của chúng ta có rất nhiều anh em chốt số dàn đề với những bộ đề. Mời anh em cùng theo dõi. Danh sách các bộ số đề này xuất phát từ đâu và tại sao lại có thì admin không nắm rõ được. Anh chị em nào biết xuất xứ khởi nguồn của nó, vui lòng để lại bình luận bên dưới nha. Mình sẽ cập nhập vào bài viết sẽ giúp ích được rất nhiều người tại Cao Thủ Soi Cầu. Bộ Đề từ 00 đến 99 chi tiết các bộ số trong lô đề Bộ Đề từ 00 đến 99 chi tiết các bộ số trong lô đề Bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết nhất Ngay bên dưới là danh sách chi tiết cho tất cả 100 bộ số đề. Anh em hãy tham khảo nhé, trong trường hợp phương pháp soi cầu của anh em cần bộ số nào. Hãy nhớ đến bài viết này để copy cho nhanh nhé. BỘ ĐỀ CHI TIẾT BỘ SỐ Bộ 00 00,05,50,55 Bộ 01 01,10,06,60,51,15,56,65 Bộ 02 02,20,07,70,52,25,57,75 Bộ 03 03,30,08,80,53,35,58,85 Bộ 04 04,40,09,90,54,45,59,95 Bộ 05 05,50,00,55 Bộ 06 06,60,01,10,56,65,51,15 Bộ 07 07,70,02,20,57,75,52,25 Bộ 08 08,80,03,30,58,85,53,35 Bộ 09 09,90,04,40,59,95,54,45 Bộ 10 10,01,15,51,60,06,65,56 Bộ 11 11,16,61,66 Bộ 12 12,21,17,71,62,26,67,76 Bộ 13 13,31,18,81,63,36,68,86 Bộ 14 14,41,19,91,64,46,69,96 Bộ 15 15,51,10,01,65,56,60,06 Bộ 16 16,61,11,66 Bộ 17 17,71,12,21,67,76,62,26 Bộ 18 18,81,13,31,68,86,63,36 Bộ 19 19,91,14,41,69,96,64,46 Bộ 20 20,02,25,52,70,07,75,57 Bộ 21 21,12,26,62,71,17,76,67 Bộ 22 22,27,72,77 Bộ 23 23,32,28,82,73,37,78,87 Bộ 24 24,42,29,92,74,47,79,97 Bộ 25 25,52,20,02,75,57,70,07 Bộ 26 26,62,21,12,76,67,71,17 Bộ 27 27,72,22,77 Bộ 28 28,82,23,32,78,87,73,37 Bộ 29 29,92,24,42,79,97,74,47 Bộ 30 30,03,35,53,80,08,85,58 Bộ 31 31,13,36,63,81,18,86,68 Bộ 32 32,23,37,73,82,28,87,78 Bộ 33 33,38,83,88 Bộ 34 34,43,39,93,84,48,89,98 Bộ 35 35,53,30,03,85,58,80,08 Bộ 36 36,63,31,13,86,68,81,18 Bộ 37 37,73,32,23,87,78,82,28 Bộ 38 38,83,33,88 Bộ 39 39,93,34,43,89,98,84,48 Bộ 40 40,04,45,54,90,09,95,59 Bộ 41 41,14,46,64,91,19,96,69 Bộ 42 42,24,47,74,92,29,97,79 Bộ 43 43,34,48,84,93,39,98,89 Bộ 44 44,49,94,99 Bộ 45 45,54,40,04,95,59,90,09 Bộ 46 46,64,41,14,96,69,91,19 Bộ 47 47,74,42,24,97,79,92,29 Bộ 48 48,84,43,34,98,89,93,39 Bộ 49 49,94,44,99 Bộ 50 50,05,55,00 Bộ 51 51,15,56,65,01,10,06,60 Bộ 52 52,25,57,75,02,20,07,70 Bộ 53 53,35,58,85,03,30,08,80 Bộ 54 54,45,59,95,04,40,09,90 Bộ 55 55,50,05,00 Bộ 56 56,65,51,15,06,60,01,10 Bộ 57 57,75,52,25,07,70,02,20 Bộ 58 58,85,53,35,08,80,03,30 Bộ 59 59,95,54,45,09,90,04,40 Bộ 60 60,06,65,56,10,01,15,51 Bộ 61 61,16,66,11 Bộ 62 62,26,67,76,12,21,17,71 Bộ 63 63,36,68,86,13,31,18,81 Bộ 64 64,46,69,96,14,41,19,91 Bộ 65 65,56,60,06,15,51,10,01 Bộ 66 66,61,16,11 Bộ 67 67,76,62,26,17,71,12,21 Bộ 68 68,86,63,36,18,81,13,31 Bộ 69 69,96,64,46,19,91,14,41 Bộ 70 70,07,75,57,20,02,25,52 Bộ 71 71,17,76,67,21,12,26,62 Bộ 72 72,27,77,22 Bộ 73 73,37,78,87,23,32,28,82 Bộ 74 74,47,79,97,24,42,29,92 Bộ 75 75,57,70,07,25,52,20,02 Bộ 76 76,67,71,17,26,62,21,12 Bộ 77 77,72,27,22 Bộ 78 78,87,73,37,28,82,23,32 Bộ 79 79,97,74,47,29,92,24,42 Bộ 80 80,08,85,58,30,03,35,53 Bộ 81 81,18,86,68,31,13,36,63 Bộ 82 82,28,87,78,32,23,37,73 Bộ 83 83,38,88,33 Bộ 84 84,48,89,98,34,43,39,93 Bộ 85 85,58,80,08,35,53,30,03 Bộ 86 86,68,81,18,36,63,31,13 Bộ 87 87,78,82,28,37,73,32,23 Bộ 88 88,83,38,33 Bộ 89 89,98,84,48,39,93,34,43 Bộ 90 90,09,95,59,40,04,45,54 Bộ 91 91,19,96,69,41,14,46,64 Bộ 92 92,29,97,79,42,24,47,74 Bộ 93 93,39,98,89,43,34,48,84 Bộ 94 94,49,99,44 Bộ 95 95,59,90,09,45,54,40,04 Bộ 96 96,69,91,19,46,64,41,14 Bộ 97 97,79,92,29,47,74,42,24 Bộ 98 98,89,93,39,48,84,43,34 Bộ 99 99,94,49,44 Danh sách bộ số đề được admin tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Anh em hãy tìm chính xác bộ số đề mình cần để chơi thật hiệu quả. Khi đánh các bộ số này hãy lưu ý đánh hết, không lên loại bỏ nếu chưa có kinh nghiệm lọc đề. Cách đánh dàn đề hiệu quả cao Dàn đề là cách chơi nhiều số đề cùng lúc. Tùy vào phương pháp soi cầu đề mà có những dàn đề khác nhau. Bên trên admin đã tổng hợp 100 bộ đề từ 00 đến 99 chi tiết giúp anh em dễ dàng tìm kiếm những con số của mình. Để thắng lợi luôn đạt kết quả cao nhất và để an toàn nhất. Anh em hãy tính toán thật kỹ số tiền mình chơi và ngày mình nuôi. Anh em xác định nuôi dàn đề đó trong bao nhiêu ngày, hãy chuẩn bị số vốn thật đầy đủ để vào tiền đủ khung. Nếu anh em vốn ít, hãy chia nhỏ vốn để nuôi. Nếu anh em nhiều vốn, có thể nâng khung nhằm tạo lợi nhuận cao nhất. Có rất nhiều bí kíp soi cầu cho ra cầu lô với các dàn đề này. Nhiều anh em cho rằng đánh dàn đề không hiệu quả ? Nhưng thực tế, bản thân Admin chơi dàn đề hơn 2 năm qua luôn đạt lợi nhuận đều đặn. Chơi bộ đề, nên chơi online Tất cả các hình thức đánh theo dàn nghĩa là chúng ta phải đánh rất nhiều số khác nhau. Tỷ lệ trả thưởng đánh Đề bên ngoài thường là 1 ăn 70 hoặc 1 ăn 80. Như vậy sẽ bất lợi cho những người anh em chơi dàn nhiều số. Và nếu như có dàn nào đó hơn 60 số thì chắc chắn anh em sẽ không muốn vào tiền. Nhưng khi chơi online thì tỷ lệ trả thưởng là 1 ăn 99. Như vậy anh em hoàn toàn thoải mái khi đánh tất cả các thể loại dàn đề. Dù anh em có đánh dàn 68s thì vẫn có lãi chấp nhận được. Ví dụ: Đánh dàn 68 số mỗi con 10k hết 680k. Thắng nhận được 990k như vậy có lãi 310k. Đánh đề bạch thủ 1 số là chúng ta có 1% cơ hội trúng, đánh 68 số là chúng ta nắm trong tay 68% cơ hội trúng. Như vậy anh em tự hiểu tại sao Admin vẫn thích chơi dàn đề rồi nha. Chơi Lô Đề Online an toàn hiệu quả Mời anh em cùng tham gia chơi lô đề online cùng Admin và mọi người trên diễn đàn. Bên dưới là link đăng ký tài khoản trải nghiệm ngay hôm nay. Kinh Nghiệm: Admin đã chơi lô đề online từ rất lâu rồi nên hoàn toàn tin tưởng. Còn nếu anh em mới làm quen lần đầu thì có thể áp dụng cách thức ngày nào chơi nạp tiền ngày đó, cuối ngày thì rút tiền về cho thoải mái tâm lý an toàn nha. Bộ Đề từ 00 đến 99 được admin tổng hợp giúp anh em dễ dàn nhận diện và tìm kiếm. Chúc mọi người luôn may mắn, chiến thắng khi chơi lô đề.

Bí quyết soi cầu lô chính xác 100%

Bạn là dân chơi lô đề mới vào hay lâu năm, bạn đã biết bí quyết soi cầu lô chính xác 100% từ các cao thủ hay chưa? Nếu chưa, đừng bỏ lỡ qua bài viết sau đây nhé, Docthu.com sẽ hướng dẫn các bạn những bí quyết soi cầu lô chính xác 100%. Anh em đừng bỏ lỡ qua bài viết sau đây nhé.

soi-cau-lo-chinh-xac-100--den-200-300.jpg

Soi cầu lô chính xác 100 nghĩa là xác suất trúng đề của bạn cao hơn so với người khác rất nhiều. Tuy nhiên bạn cần dựa vào những quy luật cũng như phương pháp chuẩn xác nhất để đạt được kết quả như mong đợi.

Làm sao để soi cầu lô chính xác 100%?

Đầu tiên, bạn hãy tìm hiểu xem kết quả lô đề của hai ngày trước là bao nhiêu. Sau đó bạn đặt kết quả ngày đầu tiên trên một hàng ngang, ngày thứ hai cũng trên một hàng ngang riêng biệt. Rồi bạn cộng lại theo công thức sau:

X+Y+Z= 10 hoặc 20

Trong đó:  X là chữ số đầu tiên trong kết quả lô đề

                  Y là chữ số thứ hai trong kết quả lô đề

                  Z là cặp đề bạn muốn tìm trong ngày hôm nay (một ẩn số bạn tự quy định)

             10 hoặc 20 là điều kiện kết quả (10 dùng cho cặp đề có tổng dưới 10, còn 20 dùng cho cặp đề có tổng dưới 20)

Ví dụ như:

Kết quả lô đề ngày 1 là 35, ta có công thức: 3+5+Z=10 suy ra Z=10-3-5=2

Kết quả lô đề ngày 2 là 72, ta có công thức: 7+2+Y=10 suy ra Y=10-7-2=1

Vậy kết quả lô đề của ngày thứ 3 là 21. Có nghĩa là bạn ghép kết quả tính được của ngày 1 và ngày 2 lại với nhau là cặp lô đề ngày 3 (ngày bạn muốn đánh lô).

Bí quyết soi cầu lô chính xác 100%

Thứ nhất, không phải cứ ngày nào cũng soi cầu là sẽ trúng.

Thứ hai, thông thường, cầu về liên tục 3, 4 ngày và đã được kiểm chứng.

Thứ ba, nếu không trúng lô hôm nay, hôm sau bạn nên nghỉ, hôm kế lô về thì hôm kế nữa bạn cũng phải nghỉ, rồi ngày sau đó bạn hãy theo cầu.

Thứ tư, nếu trong vòng năm ngày mà cầu không ra, ngày thứ sáu bạn mới được theo cầu hoặc nghỉ một ngày rồi đánh liên tục trong ba ngày kế tiếp.

Và thứ năm, cầu ra bị đảo người so với kết quả soi cầu thì bạn nên nghỉ xả hơi từ ba đến bốn ngày và sau đó hẳn theo cầu trở lại.

Ví dụ như sau, trong 15 ngày đầu tiên của tháng 10:

Ngày 1, đề ra 56

Ngày 2, đề ra 89

Ngày 3 bạn dùng công thức soi cầu lô chính xác 100% tính sẽ ra 93, vậy ngày 3 bạn đánh lô cặp 93 chắc chắn sẽ trúng.

Sau đó, bạn cứ tiếp tục tính ngày 2, 3 để soi cầu ngày 4. Tính ngày 3, 4 để soi cầu ngày 5. Tính ngày 4, 5 để soi cầu ngày 6. Tính ngày 5, 6 để soi cầu ngày 7. Đến ngày thứ bảy nếu cầu ra không đúng với kết quả mà bạn đã tính thì bạn hãy nghỉ ngày 8. Rồi sau đó bạn đánh liên tục trong ba ngày 9, 10, 11. Cuối cùng, nếu ngày 11, cầu ra đảo ngược thì bạn tiếp tục nghỉ ba đến bốn ngày. Và bắt đầu là vòng tuần hoàn mới theo quy luật trên.

Nếu lô đề mà bạn nuôi là lô xiên hoặc bạch thủ lô thì bạn kiếm được kha khá tiền nhờ áp dụng quy tắc trên rồi đấy. Bởi vì chỉ nuôi lô trong 15 ngày mà trúng lô hết 8 ngày rồi.

Các bạn cần kiên trì thực hiện theo bí quyết soi cầu lô chính xác 100% Docthu.com vừa chia sẻ trên để đem lại hiệu quả nhất nhé.

Chúc các bạn may mắn nhé!


Từ Khóa: , , , song thủ khung 3 ngày
Cùng chuyên mục
Hỗ trợ - báo lỗi
Phone/zalo:
Email:

tags: Soi cầu, soi cau, soi cau mien bac, soi cau mb, soi cau lo de, soi cau 88, soi cau 888, soi cầu bạch thủ ,dự đoán cầu lô, soi cầu rồng bạch kim, rong bach kim, soi cầu lô nuôi khung, soi cau dan de nuoi khung, soi cau x3, soi cầu dàn lô, soi cau dan de,soi cau lo 4 so vip, soi cau lo dan, soi cau xsmb 888, soi cau vip 88, cau 888, cau lo de 88, soi cầu 2 nháy, soi cau lo ca cap, soi cau xo so, soi cau bach thu 24h, soi cau 24h, soi cau lo de mien bac, soi cau xsmb vip, soi cau rong bach kim, soi cau 88 hom nay, soi cầu chính xác 100, soi cau lo khung, soi cau dep 88, soi cau xs rong bach kim, soi cau 247, soi cau 568, soi cau 368, xoso 888, ket qua 888, ket qua 24h, chot so, lo nuoi khung 247, lo de nuoi khung vip, soi cau mien bac 888, soi 888, soi xs 88, soi lo mien bac, bach thu lo mb, rong bach kim 247.